Milion euro na beacony w Warszawie

Milion euro na beacony w Warszawie

Spośród 155 europejskich miast startujących w konkursie Mayors Challenge, Miasto Stołeczne Warszawa zajęła 2 miejsce zdobywając 4 mln zł na rozwój projektu Virtualna Warszawa opracowanego przez Ifinity.

Virtualna Warszawa to pierwsze na świecie rozwiązanie nawigujące dla mieszkańców Warszawy w tym osób z dysfunkcją wzroku, wdrażane w instytucjach publicznych, środkach komunikacji miejskiej, a także w przestrzeni turystyczno – kulturalnej. Już niebawem beacony pozwolą trafić do konkretnego gabinetu czy okienka w urzędzie, pobrać numerek do kolejki, uzyskać informację o rzeczywistym położeniu danego autobusu/tramwaju, rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej czy otrzymać dostęp do pełnej informacji o każdym zabytku lub wydarzeniu kulturalnym w mieście.

Ifinity odpowiadało za opracowanie założeń dla projektu, oraz realizację pilotażowego wdrożenia w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych. Obecnie realizuje testowe wdrożenie beaconów w komunikacji miejskiej.

Virtualna Warszawa stanowi technologiczny przełom w dostępie do usług miejskich dla mieszkańców Warszawy, w tym dla osób niepełnosprawnych – tłumaczy Adam Jesionkiewcz, CEO Ifinity. Zastosowana technologia mikrolokalizacji Ifinity pozwala na dużo łatwiejsze załatwianie naszych spraw w urzędach: udostępnia nawigację po urzędowych korytarzach, wyznacza trasę w zależności od sprawy oraz pozwala na zdalną rezerwację miejsca w kolejce. System udostępnia również informacje urzędowe w zależności od miejsca w jakim jesteśmy i jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niewidomych.

– Cieszę się, że doceniono pomysłowość i innowacyjność naszego systemu ułatwiającego poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Mam nadzieję, że Virtualna Warszawa stanie się w przyszłości przewodnikiem po stolicy dla wszystkich mieszkańców i turystów, a nasze rozwiązanie zostanie wdrożone także w innych miastach – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Fundacja Bloomberg Philanthropies, która była organizatorem konkursu doceniła pomysł stworzenia systemu, jego innowacyjność i uniwersalność. O wynikach konkursu Mayors Challenge można przeczytać na stronie http://mayorschallenge.bloomberg.org

Projekt Virtualna Warszawa został opracowany i jest realizowany przez Urząd m.st. Warszawy. W fazie pilotażowej dostawcą rozwiązań technologicznych i twórcą aplikacji mobilnej jest Ifinity Sp. z o.o. Za koncepcję mikronawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku w oparciu o technologię beaconów Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz odebrała nagrodę w ramach konkursu Mayors Challenge, organizowanego przez Fundację Bloomberg Philantropies.”